Particulieren

Veel particulieren moeten jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen. Dat is niet altijd eenvoudig en voor veel mensen zelfs een heel opgave. Dit komt onder andere door de vele regels en de voortdurende aanpassingen in de wetgeving.

De aangifte moet vóór 1 mei bij de Belastingdienst ingeleverd zijn. 

Verwacht u dat u veel meer of minder belasting moet betalen dan voorgaande jaren, dan is het verstandig een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen. Oorzaken van deze wijziging kunnen zijn dat u een hypotheek hebt afgesloten in verband met de aankoop van een huis, dat u een behoorlijke gift hebt gedaan of dat u niet meer direct inkomstenbelasting over uw inkomsten betaalt.

 Ik ondersteun u graag bij:

  • het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting;
  • het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
  • het aanvragen van huurtoeslag, kindgebonden budget, kindertoeslag en zorgtoeslag.
  • het indienen van een bezwaar tegen aanslagen;
  • het regelen van uw btw-teruggave in verband met de aanschaf van zonnepanelen;
  • het verzorgen van de administratie van uw pgb (persoonsgebonden budget);
  • de ondersteuning in overige administratieve en/of financiële zaken.

 

 

 

Contact

Admin Support Bergmans
Genieweg 16
Mill
5451XD

06 - 20 45 36 70

© 2015 Alle rechten voorbehouden.