Ondernemings - of privévermogen pand

14-12-2015 16:19

Tijdige keuze maken voor ondernemings- of privévermogen pand: 

Behoort een pand tot het keuzevermogen, dus niet duidelijk tot de onderneming of privé, dan mag u zelf een keuze maken. Het is aan u om het pand te bestempelen als ondernemingsvermogen of privévermogen. U kunt deze keuze maken tot het moment waarop de aanslag, over het jaar waarin u het vermogensbestanddeel heeft gekocht, onherroepelijk vaststaat.

U moet ook kijken naar de redelijkheid van de feitelijke aanwending van het pand. Gebruikt u het pand overwegend zakelijk, dan is het pand verplicht ondernemeningsvermogen en dus geen keuzevermogen. Ditzelfde geldt voor het privégebruik. Uit de rechtspraak blijkt dat deze grens ongeveer bij 10% ligt. Stel dat u een pand voor 90% zakelijk en 10% privé gebruikt. Bij de etikettering moet u het pand dan toch als verplicht ondernemingsvermogen aanmerken.

Terug

Contact

Admin Support Bergmans
Genieweg 16
Mill
5451XD

06 - 20 45 36 70

© 2015 Alle rechten voorbehouden.